VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA KUNDER MED MAMMUT AIRBAG SYSTEM 3.0

Meddelande från Mammut:
Säkerheten först: Mammut uppmanar sina kunder att kontrollera att skyddssystemet Airbag System 3.0 är korrekt installerat

Säkra produkter av hög kvalitet är högsta prioritet för Mammut. Alla kunder som äger Mammut-lavinryggsäckar av typen Generation 3.0 uppmanas därför att kontrollera utlösarkabelns placering, för att säkerställa att utrustningen fungerar som avsett.

Alla kunder som äger en Generation 3.0-lavinryggsäck (neon-orange utlösarhandtag) från vintersäsongerna 2016/2017 och 2017/2018 uppmanas att testa ryggsäckens skyddssystem enligt nedanstående instruktioner eller att kontakta Mammuts kundtjänst. Det här meddelandet gäller inte lavinryggsäckar från tidigare säsonger (rött utlösarhandtag). Det är lätt att identifiera och korrigera installationsproblemet.

I vissa fall har felaktig montering av skyddssystemet orsakat alltför kraftig böjning av utlösarkabeln. Det kan leda till att lavinryggsäckens funktion försämras efter upprepad användning. Om du identifierar det installationsproblem som beskrivs nedan ska du åtgärda det omedelbart genom att följa instruktionerna. Är du osäker på om problemet gäller din lavinryggsäck ska du kontakta Mammuts kundtjänst.

Tack för att du hörsammar och vidtar åtgärder enligt den här inspektionsuppmaningen – säkerheten först!

Med vänlig hälsning,
Mammut Sports Group

1078 Produkter