Viktig information från Mammut

Säkerheten först: Mammut uppmanar sina kunder att kontrollera att skyddssystemet Airbag System 3.0 är korrekt installerat

Säkra produkter av hög kvalitet är högsta prioritet för Mammut. Alla kunder som äger Mammut-lavinryggsäckar av typen Generation 3.0 uppmanas därför att kontrollera utlösarkabelns placering, för att säkerställa att utrustningen fungerar som avsett.

 

Alla kunder som äger en Generation 3.0-lavinryggsäck (neon-orange utlösarhandtag) från vintersäsongerna 2016/2017 och 2017/2018 uppmanas att testa ryggsäckens skyddssystem enligt nedanstående instruktioner eller att kontakta Mammuts kundtjänst. Det här meddelandet gäller inte lavinryggsäckar från tidigare säsonger (rött utlösarhandtag). Det är lätt att identifiera och korrigera installationsproblemet.

I vissa fall har felaktig montering av skyddssystemet orsakat alltför kraftig böjning av utlösarkabeln. Det kan leda till att lavinryggsäckens funktion försämras efter upprepad användning. Om du identifierar det installationsproblem som beskrivs nedan ska du åtgärda det omedelbart genom att följa instruktionerna. Är du osäker på om problemet gäller din lavinryggsäck ska du kontakta Mammuts kundtjänst.

Tack för att du hörsammar och vidtar åtgärder enligt den här inspektionsuppmaningen – säkerheten först!

Med vänlig hälsning,

Mammut Sports Group

 1Kontrollera om inspektionsmeddelandet gäller din lavinryggsäck.

Lavinryggsäckar (Generation 3.0) där problemet kan förekomma, har ett orange utlösarhandtag.

Mammut RAS- och PAS-systems samt Snowpulse Highmark-produkter med skyddssystemet Mammut Airbag System 3.0 måste kontrolleras.

Generation 2.0 Mammut- och Snowpulse-system (rött handtag) omfattas inte av problemet.

  

 2. Om din produkt har ett 3.0-system ska du öppna ryggsäckens huvudfack (facket med krok- och öglefästet som innehåller själva luftkudden, behöver inte öppnas).

3. Ta bort tryckpatronen om den är iskruvad.

4. Kontrollera utlösarkabelns position:

 Den del där den svarta kabeln ansluter till utlösarenheten ska vara väl synlig. Bowdenkabeln ska löpa in i axelremmen i stort sett utan att böjas. I så fall har produkten monterats korrekt och du kan börja använda den när du har skruvat i patronen. Om kabeln inte är väl synlig (så som visas på bilden till höger) och är alltför böjd, ska du åtgärda problemet så här:

 5. Reparationsinstruktioner

Öppna dragkedjan på den axelrem där utlösarhandtaget finns.

Dra ordentligt i kabeln, ovanför öglan.

Gör en ny kontroll av att kabeln är korrekt ansluten till utlösarenheten.

När du har skruvat i patronen kan du börja använda lavinryggsäcken.

Du kan kontrollera att systemet är korrekt installerat genom att lösa ut det på prov. Använd det medföljande verktyget för att prova skyddssystemet genom att följa instruktionerna i kapitel 5.5 i den medföljande handboken. Utför provningen två gånger.

  

Kontaktinformation

Europa

Mammut Sports Group GmbH

Kundtjänst

Mammut-Basecamp 1

87787 Wolfertschwenden

Tyskland

Eu.customerservice@mammut.com

+49 8334 36 20 301

Schweiz

Mammut Sports Group AG

Kundtjänst

Birren 5

5703 Seon

Schweiz

customerservice@mammut.com

+41 62 769 82 59

USA

Mammut Sports Group Inc.

458 Hurrican Lane

Suite 111

Williston

US-VT 05495

info@mammutusa.com

+1 800 451 5127

 

Kanada

Mammut Sports Group Inc.

458 Hurrican Lane

Suite 111

Williston

US-VT 05495

info@mammutusa.com

 

+1 800 451 5127

 

 

Mediekontakt: markus.gamper@mammut.com, +41 62 769 83 39

 

Vanliga frågor

1. Vad gör jag om jag inte kan kontrollera och reparera produkten själv?

Kontakta Mammuts kundtjänst. Du kan skicka systemet till oss kostnadsfritt, så provar vi det åt dig.

 

2. Vad är egentligen problemet och vilken säkerhetsrisk innebär det?

Även om systemet fungerar tillförlitligt första gången som det utlöses, kan systemet bli för slackt när en ny patron har skruvats i, som följd av alltför kraftig kabelböjning. Detta kan i vissa fall leda till att systemet inte löser ut.

 

3. Har installationsproblemet gett upphov till olyckor?

Den här inspektionsuppmaningen är förebyggande och vi har inte fått kännedom om några olyckor. Installationsproblemet upptäcktes under en rutinmässig kvalitets- och lagerkontroll.

 

4. Finns det risk för att installationsproblemet har orsakat permanenta skador på mitt skyddssystem?

Nej. Förutsatt att kabeln löper korrekt i systemet, fungerar det precis som det ska. I vissa fall kan det ha uppstått en liten skada på det svarta kabelhöljet, där kabeln är ansluten till utlösarenheten. Detta påverkar dock inte produktens funktion. Är du osäker på om problemet gäller din lavinryggsäck ska du kontakta Mammuts kundtjänst.

 

5. Kan kabeln råka glida tillbaka till fel läge igen, när skyddssystemet har använts?

Nej, det är omöjligt. Läs igenom användarhandboken noggrant om du själv tänker installera skyddssystemet i en Mammutryggsäck (eller en ryggsäck av annat fabrikat). Installationsproblemet kan uppstå igen om du inte följer instruktionerna i användarhandboken.

 

6. Förekommer installationsproblemet endast om installationen har utförts av Mammut, eller kan det också ha uppstått om jag själv har installerat systemet?

Installationsproblemet upptäcktes vid rutinkontroller i Mammuts produktionsanläggning. Problemet bör inte ha uppstått om du själv har installerat systemet i enlighet med instruktionerna i användarhandboken.

 

 7. Finns problemet även i lavinryggsäckar av märkena Dakine, Thule, Rip Curl och Noröna?

Nej, de nämnda ryggsäckarna levereras utan monterat skyddssystem. Läs igenom användarhandboken noggrant om du själv tänker installera skyddssystemet i en Mammutryggsäck (eller en ryggsäck av annat fabrikat). Installationsproblemet kan uppstå om du inte följer instruktionerna i användarhandboken.

 

8. Det är inte ovanligt att olika tillverkare återkallar sina lavinryggsäckar eller uppmanar kunderna att inspektera ryggsäckarna. Är tekniken verkligen säker?

Lavinryggsäckar baseras på avancerad teknik som är förhållandevis ny och förbättras fortlöpande. Men lavinryggsäckar har räddat många liv, och åtgärder för att korrigera problem har förhindrad olyckor och potentiella dödsfall.

 

Kontakta Mammuts kundtjänst om du har fler frågor.